Workshop logo

Norges ledende bemanningsspesialist for bygg- og anleggsbransjen

Workshop Elektro

Om oss

Workshop Elektro er en underavdeling i Workshop Bemanning, et heleid selskap i Manpower Group. Vi jobber hovedsakelig med faglærte Elektrikere. Med mer enn 10 års erfaring med utleie av elektrikere og inntil 200 elektrikere ute på jobb har vi den erfaringen og kompetanse som kreves for å bemanne opp alt fra små til store prosjekter samt servicejobber. Våre selgere og konsulenter på Elektro har fagbrev Gr. L og mange års erfaring som elektro montører.

Vi tilbyr

Elektrikere

 • Alle med DSB
 • Alle med håndverktøy, batteridrill og slagdrill
 • Alle med FSE og førstehjelpskurs
 • Egen kursavdeling Internt
 • Kurs etter behov
 • Skandinavisk- og Engelskspråklig

Erfaring, kompetanse og kapasitet

 • Selgere og personalkonsulenter med fagbrev som elektriker samt lang erfaring fra bemanningsbransjen
 • Elektrikere med lang fartstid hos Workshop
 • 10 års erfaring med utleie av elektrikere
 • Kapasitet for å bemanne store prosjekter

Seriøsitet

 • Riktig Lønn
 • Revidert Arbeidsgiver (www.revidertarbeidsgiver.no)
 • 12% feriepenger, ATP, OTP, Lønn for helligdager
 • Forsikringer
 • Helse Miljø og Sikkerhet

Kundeservice

 • Høy kundeservice i alle ledd
 • Selgere med erfaring fra byggeplass og store prosjekter
 • Vi kan elektro

Trygghet for kunden

 • Revidert arbeidsgiver
 • Fritak for solidaransvar
 • Medlem av NHO Service, Startbank
 • Solid selskap, heleid av Manpower Group
 • God HMS. H-verdi på 0 !! I 2014.
AMS prosjektet

Workshop Elektro i samarbeid med El Tel Networks skal bytte ut flere hundre tusen EL målere i Oslo og Omegn for å etablere system for automatisk avlesning av målerdata. Dette skal gjøres innen 01.01.2019. Det er Hafslund Nett som er tilrettelegger av prosjektet for å gjennomføre installasjon av målere og infrastruktur for kommunikasjon for AMS Prosjektet. Dette omfatter utskifting av målere, installasjon av infrastruktur for kommunikasjon og installasjon av kommunikasjon for nettstasjonsovervåking i hele Hafslund Netts konsesjonsområde.

Du kan lese mer om dette her; http://www.tu.no/artikler/700-000-hafslund-kunder-skal-fa-strommalere-fra-aidon/223266

Workshop Elektro er på jakt etter elektrikere til prosjektet som har fagbrev Gr.L eller H. Hvis du ikke har fagbrev fra Norge må du søke om DSB godkjenning. Workshop kan være behjelpelig med dette.

Prosjektet starter i April 2016 og vil ha en varighet på mellom 2 og 2,5 år. Alle som skal jobbe på prosjektet vil jobbe under El Tels ledelse og vil bli kurset både i etikk samt den praktiske delen for å bli kjent med hardware som skal benyttes. Det er en selvstendig jobb men likevel vil alle ha en makker som kan sparre med hvis det oppstår situasjoner hvor man trenger hjelp. El Tel stiller med biler, verktøy og klær som benyttes i arbeidstiden.

Gjennom hele prosjektet vil vi holde alle installatører oppdatert med fremdrift og hvordan vi ligger an i prosjektet. Dette blir gjort i sammenheng med sosiale arrangementer.

Send din søknad til elektro@workshop.no.

Kontakt oss i Elektro avdelingen for mer informasjon tel: +47 21503090