Workshop logo

Norges ledende bemanningsspesialist for bygg- og anleggsbransjen

Nyttige tips
  • Fellesforbundet.no Arbeidstaker organisasjon for bygg og anlegg
  • Nav.no Informasjon om sykepenger, arbeidsledighetstrygd og andre trygdeytelser
  • Udi.no Informasjon om opphold og arbeidstillatelse
  • Politiet.no Politiets hjemmesider
  • Skatteetaten.no Informasjon om skatt og d-nr / personnummer